ஸ்தோத்திரங்கள், mp3 பாடல்கள், காணொளிகள் போன்றவற்றை இலகுவாகக் கண்டுகொள்ள, உருவாக்கப்பட்ட தொகுப்பினைக் கீழே காணலாம்.

"இலகுவான தொகுப்புக்கள்" என்பதை சொடுக்குவதன்(Click) மூலம் அனைத்துத் தொகுப்புக்களையும் நீங்கள் காணலாம்:

|| * இலகுவான தொகுப்புக்கள் * ||


BEST VIEW : <1280x720 (over 1280x720 Resolution)
-*-*-*-*-*-

Saturday, April 25, 2009

மதுரை சொக்கநாதர் சமேத மீனாட்சி அம்மன் கோயில்

மதுரை சொக்கநாதர் சமேத மீனாட்சி அம்மன் கோயில் பற்றிய ஒளிப்பதிவு இது. புகைப்படங்களைத் தொகுத்து இவ்வொளிப்பதிவினை உருவாக்கியுள்ளனர். பின்னணியில் ஒலிக்கும் இசை மிகவும் பொருத்தமாக உள்ளது.

நீங்களும் இவ் ஒளிப்பதிவினைக் கண்டு இன்பமடையுங்கள்:

search tags : madurai meenakshi amman, madhurai meenakshi amman, meenakshi, மதுரை மீனாக்க்ஷி அம்மன், மதுரை, மீனாட்சி, சொக்கநாதர்.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin