ஸ்தோத்திரங்கள், mp3 பாடல்கள், காணொளிகள் போன்றவற்றை இலகுவாகக் கண்டுகொள்ள, உருவாக்கப்பட்ட தொகுப்பினைக் கீழே காணலாம்.

"இலகுவான தொகுப்புக்கள்" என்பதை சொடுக்குவதன்(Click) மூலம் அனைத்துத் தொகுப்புக்களையும் நீங்கள் காணலாம்:

|| * இலகுவான தொகுப்புக்கள் * ||


BEST VIEW : <1280x720 (over 1280x720 Resolution)
-*-*-*-*-*-

Saturday, May 30, 2009

இலகுவான தொகுப்புக்கள்இலகுவான தொகுப்புக்கள்

ஒவ்வொரு தெய்வத்தின் தொகுப்பினையும் சொடுக்குவதன்(Click) மூலம் அந்தந்தத் தெய்வத்தின் தொகுப்புக்களைப் பார்வையிடமுடியும்.
'செல்க' என்பதைச் சொடுக்கவும்.(Click செய்யவும்)* அம்மன் தொகுப்பு : செல்க

* கந்தன் தொகுப்பு : செல்க

* சிவ தொகுப்பு : செல்க

* விநாயகர் தொகுப்பு : செல்க

* விஷ்ணு தொகுப்பு : செல்க


search tags : Thogupu, Thokupu, தொகுப்பு

No comments:

Post a Comment

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin