ஸ்தோத்திரங்கள், mp3 பாடல்கள், காணொளிகள் போன்றவற்றை இலகுவாகக் கண்டுகொள்ள, உருவாக்கப்பட்ட தொகுப்பினைக் கீழே காணலாம்.

"இலகுவான தொகுப்புக்கள்" என்பதை சொடுக்குவதன்(Click) மூலம் அனைத்துத் தொகுப்புக்களையும் நீங்கள் காணலாம்:

|| * இலகுவான தொகுப்புக்கள் * ||


BEST VIEW : <1280x720 (over 1280x720 Resolution)
-*-*-*-*-*-

Saturday, May 30, 2009

கந்தன் தொகுப்புஇந்து முரசில் பதியப்பட்ட, அனைத்து முருகப்பெருமான் சம்பந்தபட்ட ஸ்தோத்திரங்கள், mp3 பாடல்கள், காணொளிகள் ஆகியவற்றின் இலகுவாக்கப்பட்ட தொகுப்பினை இங்கே நீங்கள் காணலாம்:-
( 'செல்க' என்பதன் மீது சொடுக்கவும்.[Click செய்யவும்] )


* ஸ்தோத்திரங்கள் *

கந்தர்சஷ்டி கவசம் : செல்க

ஸ்ரீ ஸ்கந்தகுரு கவசம் : செல்க

ஸ்ரீ குமாரஸ்தவம் : செல்க

கந்தர் அனுபூதி : செல்க

சண்முக கவசம் : செல்க

திருச்செந்தூர் கலிவெண்பா : செல்க


* mp3 பாடல்கள் *

கந்தன் mp3 பாடல்கள் - 1 : செல்க

கந்தன் mp3 பாடல்கள் - 2 : செல்க

கந்தர் சஷ்டி கவசம் - செல்க

ஸ்கந்தகுரு கவசம் - செல்க


* காணொளி (youtube video) *

ஸ்ரீ ஸ்கந்தகுரு கவசம் : செல்க


search tags : Murugan, Kanthan, Lord Murugan, முருகன் தொகுப்பு

No comments:

Post a Comment

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin