ஸ்தோத்திரங்கள், mp3 பாடல்கள், காணொளிகள் போன்றவற்றை இலகுவாகக் கண்டுகொள்ள, உருவாக்கப்பட்ட தொகுப்பினைக் கீழே காணலாம்.

"இலகுவான தொகுப்புக்கள்" என்பதை சொடுக்குவதன்(Click) மூலம் அனைத்துத் தொகுப்புக்களையும் நீங்கள் காணலாம்:

|| * இலகுவான தொகுப்புக்கள் * ||


BEST VIEW : <1280x720 (over 1280x720 Resolution)
-*-*-*-*-*-

Saturday, May 30, 2009

விநாயகர் தொகுப்புஇந்து முரசில் பதியப்பட்ட, அனைத்து விநாயகப்பெருமான் சம்பந்தபட்ட ஸ்தோத்திரங்கள், mp3 பாடல்கள், காணொளிகள் ஆகியவற்றின் இலகுவாக்கப்பட்ட தொகுப்பினை இங்கே நீங்கள் காணலாம்:-
( 'செல்க' என்பதன் மீது சொடுக்கவும்.[Click செய்யவும்] )


* ஸ்தோத்திரங்கள் *

விநாயகர் காரியசித்தி மாலை : செல்க

விநாயகர் அகவல் : செல்க

விநாயகர் சதுர்த்தி பூஜை மந்திரங்கள் (சமஸ்கிருதம்) : செல்க


* mp3 பாடல்கள் *

விரைவில்


* காணொளி (youtube Video) *

விரைவில்


search tags : Vinayagar, Pillayar, Ganapaty, mp3, பிள்ளையார், விநாயகர், தொகுப்பு

No comments:

Post a Comment

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin