ஸ்தோத்திரங்கள், mp3 பாடல்கள், காணொளிகள் போன்றவற்றை இலகுவாகக் கண்டுகொள்ள, உருவாக்கப்பட்ட தொகுப்பினைக் கீழே காணலாம்.

"இலகுவான தொகுப்புக்கள்" என்பதை சொடுக்குவதன்(Click) மூலம் அனைத்துத் தொகுப்புக்களையும் நீங்கள் காணலாம்:

|| * இலகுவான தொகுப்புக்கள் * ||


BEST VIEW : <1280x720 (over 1280x720 Resolution)
-*-*-*-*-*-

Saturday, May 30, 2009

அம்மன் தொகுப்புஇந்து முரசில் பதியப்பட்ட, அனைத்து அம்மன் சம்பந்தபட்ட ஸ்தோத்திரங்கள், mp3 பாடல்கள், காணொளிகள் ஆகியவற்றின் இலகுவாக்கப்பட்ட தொகுப்பினை இங்கே நீங்கள் காணலாம்:-
( 'செல்க' என்பதன் மீது சொடுக்கவும்.[Click செய்யவும்] )


* ஸ்தோத்திரம் *

அபிராமி அந்தாதி : செல்க


* mp3 பாடல்கள் *

அம்மன் mp3 பாடல்கள் - 1 : செல்க

அம்மன் mp3 பாடல்கள் - 2 : செல்க

அம்மன் mp3 பாடல்கள் - 3 : செல்க


* காணொளி (youtube Video) *

மதுரை சொக்கநாதர் சமேத மீனாட்சி அம்மன் கோயில் : செல்க


search tags : Amman, Durgai, mp3, அம்மன், தொகுப்பு, துர்க்கை

No comments:

Post a Comment

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin