ஸ்தோத்திரங்கள், mp3 பாடல்கள், காணொளிகள் போன்றவற்றை இலகுவாகக் கண்டுகொள்ள, உருவாக்கப்பட்ட தொகுப்பினைக் கீழே காணலாம்.

"இலகுவான தொகுப்புக்கள்" என்பதை சொடுக்குவதன்(Click) மூலம் அனைத்துத் தொகுப்புக்களையும் நீங்கள் காணலாம்:

|| * இலகுவான தொகுப்புக்கள் * ||


BEST VIEW : <1280x720 (over 1280x720 Resolution)
-*-*-*-*-*-

Friday, May 22, 2009

கந்தன் mp3 பாடல்கள்-1கந்தன் mp3 பாடல்கள்

பகுதி - 1


முருகப்பெருமானது mp3 பாடல்களை இப்பதிவில் நீங்கள் காணலாம். தரவிறக்கிக் கேட்டு மகிழுங்கள்.


* சரவணப் பொய்கையில் நீராடி உன்னை : தரவிறக்க (Download)

* சொல்லச் சொல்ல இனிக்குதடா முருகா : தரவிறக்க

* திருப்பரங்குன்றத்தில் நீ சிரித்தால் முருகா : தரவிறக்க

* பழம் நீயப்பா ஞானப்பழம் நீயப்பா தமிழ்ஞான : தரவிறக்க

* அழகன் முருகனிடம் ஆசை வைத்தேன் : தரவிறக்க

* பழமுதிர்ச்சோலையிலே தோழி பார்த்தவன் : தரவிறக்க

* முத்தைத்தரு பத்திச் சரவண : தரவிறக்க

* திருப்புகழைப் பாடப் பாட வாய் மணக்கும் : தரவிறக்க

* மனமே முருகனின் மயில் வாகனம் : தரவிறக்க

* வேலோடு விளையாடும் முருகையா : தரவிறக்க


search tags : Lord Muruga, Lord Kantha, Murugan mp3 songs, kanthan mp3 songs, murugan devotional songs, devotional songs, முருகன் mp3 பாடல்கள், கந்தன் mp3 பாடல்கள்

No comments:

Post a Comment

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin