ஸ்தோத்திரங்கள், mp3 பாடல்கள், காணொளிகள் போன்றவற்றை இலகுவாகக் கண்டுகொள்ள, உருவாக்கப்பட்ட தொகுப்பினைக் கீழே காணலாம்.

"இலகுவான தொகுப்புக்கள்" என்பதை சொடுக்குவதன்(Click) மூலம் அனைத்துத் தொகுப்புக்களையும் நீங்கள் காணலாம்:

|| * இலகுவான தொகுப்புக்கள் * ||


BEST VIEW : <1280x720 (over 1280x720 Resolution)
-*-*-*-*-*-

Wednesday, May 27, 2009

கந்தன் mp3 பாடல்கள்-2
கந்தன் mp3 பாடல்கள்

பகுதி - 2


* செந்தூர் முருகனின் கோயிலிலே : தரவிறக்க (Download)

* ஆறுபடைவீடு கொண்ட திருமுருகா : தரவிறக்க

* உனைப்பாடும் தொழிலின்றி வேறு இல்லை : தரவிறக்க

* மண்ணானாலும் திருச்செந்தூரில் மண்ணாவேன் : தரவிறக்க

* அன்று கேட்பவன் அரசன் மறந்தால் நின்று கேட்பவன் : தரவிறக்க

* எந்தன் குரலில் இனிப்பதெல்லாம் கந்தன் குரலே : தரவிறக்க

* எனக்கும் இடம் உண்டு அருள் மணக்கும் முருகனின் : தரவிறக்க

* தந்தையுடன் அன்னை செய்த தவம் போலும் : தரவிறக்க

* அரும்புகள் அசைந்திடும் கொடிகளில் : தரவிறக்க

* செந்தூர் செல்லும் தென்றல் காற்றே : தரவிறக்க

* இசையால் வசமாகா இதயம் எது : தரவிறக்க

* உன்னையும் மறப்பதுண்டோ மறந்தால் : தரவிறக்க

* அன்னை எனும் உறவுகூட புதியது : தரவிறக்க

* செந்தூரில் அலை ஓசை சங்கீதம் : தரவிறக்க


இப்பதிவோடு தொடர்புடைய பதிவு : கந்தன் mp3 பாடல்கள்-1


search tags : Lord Muruga, Lord Kantha, Murugan mp3 songs, kanthan mp3 songs, murugan devotional songs, devotional songs, முருகன் mp3 பாடல்கள், கந்தன் mp3 பாடல்கள்

No comments:

Post a Comment

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin